Vereniging OBW

aanbieden onderzoeksverslag

Vereniging OBW (Ondernemers Buitengebied Winterswijk) biedt wethouder Wim Elferdink vrijdag 18 januari het onderzoeksrapport ‘Dynamische aantrekkingskracht van het buitengebied’ aan. De overhandiging vindt plaats tussen 11.30-12.30 uur op het gemeentekantoor in Winterswijk (Stationsstraat 25). Het rapport wordt daar toegelicht door bestuursleden van de OBW. U bent van harte welkom hierbij aanwezig te zijn.

OBW heeft onderzoek gedaan naar ondernemers die wonen en werken in het buitengebied. Uit dit uitgebreide onderzoek blijkt dat het buitengebied voor ondernemende mensen een gewilde vestigingsplaats is. Vooral omdat ze wonen en werken kunnen combineren, de ruimte en het zeer gewaardeerde landschap. De vereniging stelt dat dit onderzoek informatie en argumenten oplevert om beleid te maken dat de kansen en vitaliteit van het buitengebied, en daarmee van heel Winterswijk, vergroot. Niet voor niets dus, dat het juist aan wethouder Elferdink wordt aangeboden!

Nadere toelichting op het rapport volgt vrijdag!