Vereniging OBW

bestuursvergaderingen

Hier vindt u de notulen en agenda’s van de bestuursvergaderingen.

agenda 4 april 2016: pdf
notulen 3 december 2015: pdf
agenda 3 december 2015: pdf
notulen 21 september 2015: pdf
agenda 21 september 2015: pdf
notulen 6 mei 2015: pdf
agenda 6 mei 2015: pdf
notulen 31 maart 2015: pdf
agenda 31 maart 2015: pdf
notulen 10 december 2014:  pdf

bijlage project dynamiek: pdf
bijlage plan van aanpak visie buitengebied gem w’wijk: pdf