Vereniging OBW

omgevingsvisie nieuws juni 2019

Er is weer leven in de brouwerij rond de omgevingsvisie. Er is recent een concept-tekst aan OBW, BSV en LTO verstrekt om te beoordelen. Dit oordeel viel helaas negatief uit. Het concept bleek dan ook erg verouderd en weinig van de ontwikkelingen sinds voorjaar 2018 waren verwerkt. Hier maken we geen woorden meer aan vuil. […]

Lees verder…

Omgevingsvisie, concrete voorbeelden!

De stappen om te komen tot de definitieve omgevingsvisie zijn bekend. Omdat de keuze is gemaakt dat de “omgevingsvisie buitengebied” helemaal gaat aansluiten op de nieuwe Omgevingswet wordt er gewerkt aan een aangepaste versie, nieuw ten opzichte van de tekst waar we medio 2016 en 17 aan hebben bijgedragen. Belangrijke verandering is dat vragen beoordeeld […]

Lees verder…

Omgevingsvisie

Omgevingsvisie. Nadat het een tijd stil is geweest is er weer volop activiteit. Gerard Overkamp is inmiddels bij de gemeente de verantwoordelijke man hiervoor. 8 februari jl. is er een informatieavond geweest. Daar bleek dat de nieuwe omgevingsvisie meer op kwaliteit gaat sturen, wat interessante gevolgen heeft, positief en lastig. De presentatie van deze avond: […]

Lees verder…

Omgevingsvisie vastgesteld, nu verder!

Het is al weer een tijdje stil. Op 23 maart is de startnotitie Omgevingsvisie vastgesteld in de gemeenteraad. Het besluit is genomen in een goede sfeer. De tekst is de laatste periode op een aantal punten sterk verbeterd, de samenwerking tussen gemeente en o.a. ons als OBW erg constructief. De vervolgstap wordt de uitwerking richting […]

Lees verder…

Omgevingsvisie naar gemeenteraad

De tekst voor de startnotitie Omgevingsvisie is door het college vastgesteld en gaat nu “de politiek” in voor de besluitvorming. Woensdag 8 maart commissievergadering Ruimte. Hier wordt de tekst besproken. Op deze avond kan nog “ingesproken worden”. Als OBW zullen we hier in elk geval gebruik van maken. Deze week bereiden we ons standpunt voor. […]

Lees verder…

Omgevingsvisie in eindfase

Deze maand heeft de gemeente de reacties verwerkt. Alle indieners hebben een eigen reactie  ontvangen, en er is een nieuwe concept tekst gemaakt. Wij zijn verheugd dat de gemeente zich tot het uiterste heeft ingespannen om de visie, vragen en opmerkingen van OBW serieus te nemen en waar mogelijk mee te nemen. Duidelijk zal ook […]

Lees verder…

Inspraakreactie omgevingsvisie mogelijk tot 26 augustus

De procedure om te komen tot de nieuwe omgevingsvisie is aangepast. Bespreking in de gemeenteraad is voorzien medio november. Ieder die dat wenst kan komende week nog een eigen reactie geven, zie de gemeentepagina. Als vereniging OBW maken we ons serieuze zorgen over het concept dat er nu ligt. We hebben  met de BSV (de […]

Lees verder…

Omgevingsvisie nu in laatste fase vaststelling

Op 24 maart is er een informatieavond geweest waar de gemeente de tussenstand in het proces om te komen tot een nieuwe omgevingsvisie heeft gepresenteerd. Wat is dat ook weer, en wat is het belang? De omgevingsvisie wordt een door de raad bekrachtigd document waar vrij exact voor het buitengebied beschreven staat wat wenselijk en […]

Lees verder…