Vereniging OBW

Standpunten

Binnen de vereniging zijn zowel bestuursleden als leden actief op verschillende onderwerpen en is de vereniging vertegenwoordigd in diverse andere besturen en overlegorganen. In de pagina’s hieronder geven we een aantal van onze standpunten weer.

Vast zijn we vertegenwoordigd in:
WCL
Vrewin (zie ook Duitsland)
CBBW (zie Glasvezel)