Vereniging OBW

glasvezel

De Coöperatie Breedband Buitengebied Winterswijk is opgericht. Zie nieuwsrubriek. (23-12-2013)

(uit de Nieuwsbrief OBW van 20-09-2013): Laatste Nieuws:

De werkgroep Breedband Buitengebied Winterswijk (BBW) heeft als doel een een coöperatie op te richten voor de aanleg van breedband internet in het buitengebied, en is ontstaan uit de belangenverenigingen van de buurtschappen. Een vijftal bestuursleden en leden van de Verenging OBW zijn actief binnen de BBW.

Om verdere stappen te kunnen zetten is aan het Rabobank coöperatiefonds een financiële bijdrage gevraagd. De hoogte van deze bijdrage hangt af van het aantal stemmen van Rabobank leden op de ledenbijeenkomst van 14 oktober. Meer informatie vindt u op:

http://www.rabobank.nl/particulieren/lokalebanken/achterhoek-oost/nieuws/items/genomineerden_cooperatiefonds

Indien u lid bent van de Rabobank, dan zou uw stem op het breedband project zeer welkom zijn!

Op 3 oktober 19:30 zal de werkgroep BBW zich presenteren voor de gemeenteraad. Het is niet waarschijnlijk dat de gemeente zal optreden als financier van het breedband project. Wel zou de gemeente zich garant kunnen stellen, en op andere manieren aan breedband in het buitengebied kunnen meewerken. Een belangrijke presentatie dus! Indien u interesse heeft kunt u de raadsvergadering bezoeken, of de vergadering via een stream live volgen via de gemeente pagina.

 

 

Snel internet in het buitengebied is een belangrijk thema voor de vereniging. Voor veel bedrijven is een snelle verbinding een noodzakelijke voorwaarde om goed en effectief te kunnen werken. We zijn intensief betrokken bij het onderzoeken van manieren om dit snelle internet -via glasvezelkabel- te realiseren. Vanuit de vereniging is Geert Freriks hier actief bij betrokken. Voor vragen kunt u ook bij hem terecht.  Mailadres.

Begin 2013 zijn we met +/- 15 vrijwilligers begonnen om glasvezel voor iedereen te kunnen aanbieden ( niet alleen kern Winterswijk ). Mei 2013 is er een stichting opgericht SBBW,   Stichting Breedband Buitengebied Winterswijk, die later opgaat in een coöperatie.Er is ook een extern bureau ingeschakeld, IBFN, om samen een business case te maken.
Het project is ook bij de Rabobank aangemeld, de Rabobank keert jaarlijks € 12,500,- uit aan goede doelen die de leefbaarheid van Winterswijk vergroten.
Ondertussen is de business case klaar en zal het door een accountant getoetst worden.
Woensdag 11 juni gaat er nog een delegatie in gesprek met de Provincie hoe die er tegenover staan om steun te geven aan het breedband gebeuren in de Achterhoek.

Op deze pagina houden we u op de hoogte van de ontwikkelingen.