Vereniging OBW

Inspraak op omgevingsvisie, het kan nog net….!

Let op: de omgevingsvisie gaat over alles wat er de komende 10~15 jaar wel of niet zal mogen. En zoals het er nu staat: als u een goed plan heeft waar splitsing van uw woning of pand voor nodig is: hoop dan dat u tot de ca 3 gelukkigen per jaar hoort waar dat nog voor zal mogen!

Vorige week dinsdag de 21e is de concept-omgevingsvisie die de gemeente heeft gepresenteerd toegelicht en besproken. Althans, dat was de verwachting van de ca 100 bewoners en belanghebbenden in de Jupiterzaal van zalencentrum Reuselink. Dat viel tegen want er was geen mogelijkheid voor open discussie, het was slechts mogelijk om onze punten in te spreken. Eind augustus konden we dan wel zien in het stuk dat naar de gemeenteraad gestuurd werd wat met die opmerkingen was gedaan. Maar ja, we hebben al opmerkingen gemaakt, geeltjes geplakt, tekstjes op flappen geschreven en we zijn al geïnterviewd als belangenorganisaties.

Goed veel kritische opmerkingen, veel vragen, maar vooral veel zeer betrokken reacties van mensen die de toekomst van het buitengebied ter harte gaat en denken dat er slimmere en andere mogelijkheden zijn dan gepresenteerd. En dat het gebied nodeloos op slot gaat.

Er is nog een aantal weken (de gemeente laat dat nog weten) om een reactie te geven die meegenomen wordt in het proces van besluitvorming. Daarna loopt de besluitvorming via de Gemeenteraad, eerst via de commissie Ruimte dan de Raad zelf. Planning nu nog: augustus/september.