Vereniging OBW

Inspraakreactie omgevingsvisie mogelijk tot 26 augustus

De procedure om te komen tot de nieuwe omgevingsvisie is aangepast. Bespreking in de gemeenteraad is voorzien medio november. Ieder die dat wenst kan komende week nog een eigen reactie geven, zie de gemeentepagina.

Als vereniging OBW maken we ons serieuze zorgen over het concept dat er nu ligt. We hebben  met de BSV (de buurtschappen) en de LTO (landbouw) een gezamenlijke reactie ingediend. Zie hier de tekst.

Ook hebben we als vereniging gereageerd. Zie hier voor deze tekst.
We hopen dat met deze inbreng een goede inhoudelijke discussie met de gemeente ontstaat, met als uiteindelijk resultaat een nieuwe omgevingsvisie die kansen schept voor een vitale en gezonde toekomst!

Heeft u vragen of opmerkingen? Laat het ons weten!