Vereniging OBW

Ledenavond 14 april vruchtbaar!

Op 14 april hebben we in Hotel de Lindeboom een inspirerende en vruchtbare avond gehad. Het doel is dat alle leden in staat zijn om ideeën in te brengen, en met geïnteresseerden te kijken of het zinnig is om het idee concreet uit te werken.
Er zijn vier groepjes gevormd, steeds geleid door de inbrenger van een idee.Aan het eind van de avond bracht elk groepje verslag uit, en elk idee krijgt een vervolg!

  1. Broodfonds.
    Ingebracht door Tibo van Hout. Het broodfonds is een initiatief voor kleine ondernemers om een groep te vormen die elkaar financieel ondersteunt bij ziekte. Een soort van onderlinge verzekering, vaak vooral geschikt voor de eerste periode van ziekte en daarmee een goed alternatief voor (of aanvulling op) een dure arbeidsongeschiktheidsverzekering. Het groepje heeft afgesproken zich er verder in te verdiepen en daarna een informatieavond voor geïnteresseerde leden van OBW te organiseren, waar een landelijke gastspreker over van dit initiatief zal zijn.
  2. Promotie Nationaal Landschap Winterswijk.
    Ingebracht door Dinant Eggink. Het groepje wil zich hard maken om Winterswijk, en natuurlijk ons mooie buitengebied, beter op de kaart te zetten. Een concrete actie is het zorgen voor (eerst onderzoeken van) mooie borden met Welkom in Het Nationaal Landschap Winterswijk op de invalswegen. We horen hier tzt meer van.
  3. Leden van de OBW actiever betrekken bij de vereniging.Ingebracht door Jan Bent. Dit groepje gaat zich er hard voor maken dat alle ledenactiviteiten goed aansluiten op wat leden willen, en er ook voor zorgen dat wat er gedaan wordt ook aantrekkelijk naar voren wordt gebracht. Concreet gaan ze ook inventariseren wat er aan ideeën leeft. Het moet ook duidelijk worden dat leden zaken kunnen organiseren, en dat dat zowel grote dingen kunnen zijn die voor de meeste leden interessant zijn, als kleinere activiteiten die voor een groepje passend zijn.
  4. De Achthoeker.
    Ingebracht door Jan Tiggeloven en Gea Boessenkool. De Achthoeker is het plan om met een lokale munt te gaan werken, de Achthoeker. Deze munt, virtueel, is gelijk aan 1 euro en kan alleen gebruikt worden tussen leden van de Achthoeker. Deze vereniging (straks coöperatie) is al op kleine schaal bezig en heeft de ambitie om uiteindelijk zo’n 500 leden in de Achterhoek te werven. Doel is vooral te stimuleren dat er regionaal zaken worden gedaan, overigens als aanvulling op de normale “euro” zaken. Het groepje wil dit initiatief promoten onder de leden van de OBW en zorgt nog voor de zomer voor een informatiebijeenkomst.

De avond werd besloten met het goede gevoel dat het prettig is om met elkaar zo snel en zo concreet aan nieuw ingebrachte ideeën te werken en gelijk tot acties te komen.