Bureau Landelijk Gebied

Bureau Landelijk Gebied is een netwerkorganisatie met maar 1 doelstelling. Het buitengebied leefbaar houden. Al ons handelen is gericht op maatschappelijke winst. Leefbaarheid valt alleen te realiseren als economie, ecologie en mensen in evenwicht zijn. Bureau Landelijk Gebied helpt bij het verbinden van processen en mensen.

Contact:

Bureau Landelijk Gebied
Contactpersoon: Gert-Jan te Gronde
0655340556
info@bureaulandelijkgebied.nl
https://www.facebook.com/Bureau-Landelijk-Gebied-404904003348090/
https://www.linkedin.com/in/gertjantegronde/
https://twitter.com/gertjantegronde
Holdersweg 1a 7108 AR Winterswijk Woold

Trefwoorden:

Adviseur Plattelandsontwikkeling, Gebiedsprocessen, Natuur-Landschap, Landbouw, Vrijetijdseconomie, Burgerparticipatie, Gebiedsontwikkeling

Kaart: