Vereniging OBW

Omgevingsvisie, concrete voorbeelden!

De stappen om te komen tot de definitieve omgevingsvisie zijn bekend. Omdat de keuze is gemaakt dat de “omgevingsvisie buitengebied” helemaal gaat aansluiten op de nieuwe Omgevingswet wordt er gewerkt aan een aangepaste versie, nieuw ten opzichte van de tekst waar we medio 2016 en 17 aan hebben bijgedragen. Belangrijke verandering is dat vragen beoordeeld worden op kwalitatieve afwegingen in plaats van strikte regels en getallen. Op zich sluit dat goed aan bij onze visie, het geeft mogelijkheden, juist ook voor maatwerk en passende oplossingen. Om met elkaar (gemeente en betrokkenen zoals de OBW) te bekijken hoe dat in de praktijk gaat werken gaan we voorbeelden bespreken. Hiervoor is de input van leden van harte welkom! Kom gerust met realistische maar voor nu verzonnen aanvragen, zowel van zaken die je graag zou willen als van dingen waarvan je denkt: dat zou hier in het gebied niet moeten kunnen. Heb je voorbeelden? of vragen? Neem gerust contact op: mail

Meer informatie, zie hier de presentatie van Gerard Overkamp aan de Raadscommissie Ruimte dd. 16 mei jl. Klik hier voor de presentatie