Vereniging OBW

Omgevingsvisie in eindfase

Deze maand heeft de gemeente de reacties verwerkt. Alle indieners hebben een eigen reactie  ontvangen, en er is een nieuwe concept tekst gemaakt.
Wij zijn verheugd dat de gemeente zich tot het uiterste heeft ingespannen om de visie, vragen en opmerkingen van OBW serieus te nemen en waar mogelijk mee te nemen. Duidelijk zal ook zijn dat onze zorgen rond het handhaven van het wooncontingent nog grotendeels bestaan. We realiseren ons dat dit beleid is dat niet maar ten dele door de gemeente wordt vastgesteld. Voor ons is het laatste woord hier nog niet over gesproken, maar eerst gaan we begin januari nog een keer in gesprek met Arjen Vedder en Gert-Jan te Gronde.
Medio februari zal de behandeling in de Gemeenteraad zijn.

Voor alle stukken, klik hier.