Vereniging OBW

Omgevingsvisie naar gemeenteraad

De tekst voor de startnotitie Omgevingsvisie is door het college vastgesteld en gaat nu “de politiek” in voor de besluitvorming.

Woensdag 8 maart commissievergadering Ruimte.
Hier wordt de tekst besproken. Op deze avond kan nog “ingesproken worden”. Als OBW zullen we hier in elk geval gebruik van maken.
Deze week bereiden we ons standpunt voor. Je kan altijd contact met ons opnemen als je hierover vragen of opmerkingen hebt!

Donderdag 23 maart Gemeenteraadsvergadering.
In deze vergadering neemt de gemeenteraad een besluit over de startnotitie.
Beide vergaderingen in het Oude Raadhuis, aanvang 19.30 uur.
De avonden zijn openbaar toegankelijk. Zorg dat je er bij bent, het is belangrijk voor onze toekomst.

Stukken inzien? klik hier.