Vereniging OBW

omgevingsvisie nieuws juni 2019

Er is weer leven in de brouwerij rond de omgevingsvisie. Er is recent een concept-tekst aan OBW, BSV en LTO verstrekt om te beoordelen. Dit oordeel viel helaas negatief uit. Het concept bleek dan ook erg verouderd en weinig van de ontwikkelingen sinds voorjaar 2018 waren verwerkt. Hier maken we geen woorden meer aan vuil.

We hebben als OBW in het politiek forum van 6 juni onze brochure: Dynamiek wonen en werken, uitgereikt die laat zien waar we kansen zien. Ook hebben we een toelichting bijgevoegd met onze aanbevelingen voor ruimtelijk beleid. Zie de pagina’s Dynamiek en Omgevingsvisie