Vereniging OBW

Omgevingsvisie nu in laatste fase vaststelling

Op 24 maart is er een informatieavond geweest waar de gemeente de tussenstand in het proces om te komen tot een nieuwe omgevingsvisie heeft gepresenteerd.

Wat is dat ook weer, en wat is het belang?

 • De omgevingsvisie wordt een door de raad bekrachtigd document waar vrij exact voor het buitengebied beschreven staat wat wenselijk en onwenselijk is aan toekomstige ontwikkelingen, wat kan en mag er wel en niet, en hoe wordt er omgegaan met vragen en ontwikkelingen die net weer afwijkend zijn.
 • Uiteindelijk wordt dit document de basis voor het nieuwe bestemmingsplan.
 • We kunnen dan ook zonder meer de conclusie trekken dat de omgevingsvisie voor zowel de ondernemers als de bewoners een erg belangrijk document is, voor een langere periode wordt vastgelegd wat er in ons gebied kan, niet kan, wenselijk en onwenselijk is!

OBW is als één van de belangenorganisaties uitgebreid geïnterviewd hierover en heeft bij dat gesprek ook schriftelijk haar visie gegeven, zie link: PDF

Wat zijn de volgende stappen?

 • Op 24 maart heeft de gemeente de tussenstand gepresenteerd. De powerpoint presentatie staat bij de achterliggende stukken
 • De achterliggende stukken staan op de website van de gemeente:  klik hier.
  >Bijlage I Inventarisatie interviews belangenorganisaties Omgevingsvisie Buitengebied Winterswijk
  > Bijlage II Inventarisatie bewonersavonden Omgevingsvisie Buitengebied Winterswijk
  > Bijlage III Beleidsinventarisatie Omgevingsvisie Buitengebied Winterswijk
  > Bijlage IV Analyse inventarisatiefase
  > Bijlage V Presentatie Inventarisatiefase Omgevingsvisie Buitengebied
 • Op 24 maart is nog niet de concept-tekst gepresenteerd, die komt op 4 mei.
 • Op 17 mei is een avond waar alle belanghebbenden nog de –vrijwel laatste- gelegenheid krijgen hun zegje te doen over de concept-tekst.
 • De input van die avond wordt nog verwerkt, daarna gaat het naar de raad als voorstel.
 • Daarna is eigenlijk alleen nog beïnvloeding mogelijk via de politiek.
 • Uiteindelijk zal de raad een definitieve versie vaststellen.

De tijd tussen 4 mei en 17 mei is kort, het belang is groot!

Als bestuur van de vereniging zullen we direct na ontvangst van het stuk op 4 mei de tekst bestuderen en beoordelen of onze visie en ons (aller) belang daar goed in terecht is gekomen, en onze volgende stap kiezen. Daarin zullen we als vereniging zo goed mogelijk opkomen voor de belangen van onze leden.

Wat kunt u zelf nog doen:

 • Heeft u nog vragen aan ons, of input voor ons die we mee kunnen nemen, mail ons of neem contact op met één van de bestuursleden.
 • Zodra de concept-tekst van 4 mei beschikbaar is zullen we deze op onze website plaatsen.
 • U bent als bewoner zelf natuurlijk in de gelegenheid om op de 17e mei uw mening te geven.
 • Bent u ook lid van een andere belangenorganisatie: deze zijn vaak specifiek op een branche gericht, kijk ook hoe zij met dit onderwerp omgaan.