Vereniging OBW

Omgevingsvisie richting definitief!

De nieuwe omgevingsvisie buitengebied, weet u nog?
Na een langere periode waarin er weinig leek te gebeuren komen we nu in een belangrijke fase. In 2019 zal over de definitieve tekst worden besloten.

Uw mening geven: Er zijn op 21 en op 23 januari dialoogbijeenkomsten.
Opgeven is noodzakelijk, uiterlijk 13 januari. Zie bijgaande brief van de gemeente.

Er worden praktische, herkenbare voorbeelden besproken:

zie: voorbeelden beknopt  of: voorbeelden uitgebreid.

Waarom is het ook weer belangrijk?
We staan voor een toekomst met veel veranderingen. De nieuwe omgevingsvisie wordt straks vastgesteld en bepaalt in hoge mate wat er wel of niet mag of kan in het gebied.
Dus ook uw plan over vijf jaar: een andere activiteit op het erf? Splitsen en ruimte voor de kinderen of de ouders? Een koeienstal een nieuwe functie geven? Of waar denkt u zelf aan?