Vereniging OBW

Omgevingsvisie vastgesteld, nu verder!

Het is al weer een tijdje stil. Op 23 maart is de startnotitie Omgevingsvisie vastgesteld in de gemeenteraad. Het besluit is genomen in een goede sfeer. De tekst is de laatste periode op een aantal punten sterk verbeterd, de samenwerking tussen gemeente en o.a. ons als OBW erg constructief. De vervolgstap wordt de uitwerking richting definitieve omgevingsvisie en vooral het verder vormgeven van de ingezette samenwerking.
Bij de gemeente is de wisseling van de betrokken ambtenaren een probleem en voor ons een punt van zorg ten aanzien van de continuïteit. Arjen Vedder is vervangen door Marnix Meijer, die inmiddels al weer een andere baan heeft, en hij is weer vervangen door Vincent Brus.

Als OBW gaan we er van uit dat we kort na de zomervakantie met wethouder Gert Jan te Gronde en Vincent Brus om de tafel gaan om het zo goed ingezette proces van samenwerking voort te zetten. Want uiteindelijk gaat het om met elkaar concrete doelen voor het gebied bereiken, en kansen scheppen voor een vitale toekomst van het gebied!