Vereniging OBW

Omgevingsvisie

De omgevingsvisie bevindt zich in de laatste fase, mogelijk wordt hij nog dit jaar (dec 2019) vastgesteld.
Er is nog veel discussie.

In het politiek forum van 6 juni hebben we ingesproken en onze zorgen gedeeld.
Verder hebben we onze brochure uitgereikt waarin we laten zien wat er bereikt kan worden met een inhoudelijk goede, samenhangende omgevingsvisie!
brochure
begeleidende brief
onze aanbevelingen