Vereniging OBW

Dynamische aantrekkingskracht!

“Dynamiek in het buitengebied van Winterswijk ……..……. ……..  voor de juiste ondernemende mensen een vestigingsplaats om van te dromen!”

Project:

In het buitengebied van Winterswijk is een stille verandering gaande. Landbouw verandert, bedrijven worden groter, gebouwen komen vrij. Er is al een grote variëteit aan niet-agrarische ondernemers die wonen en werken in of bij de vrijgekomen boerderijen. Zorgboerderijen, technische bedrijven, ontwerpers, programmeurs, kunstenaars, adviseurs, kleine ambachten. Nu al bijna driehonderd. Ze leveren een belangrijke bijdrage aan de vitaliteit en leefbaarheid van het gebied.

In de hele regio is krimp een thema. Wij willen inzetten op het aantrekken van meer ondernemers van het type dat hier goed past. We starten met te onderzoeken waarom deze groep zich hier zo thuis voelt, wat hun motieven en aanbevelingen zijn. We inventariseren vrijkomend onroerend goed. En kijken naar splitsingsmogelijkheden van boerderijen. En daarna gaan we actief werven, met leuke, slimme, gerichte marketingacties, zo direct mogelijk in de doelgroep.

En dan wordt ons gebied nog vitaler, interessanter en dynamischer. En het blijft vol van mooie natuur, rust en ruimte. Kortom de vestigingsplaats voor de slimme ondernemer van de toekomst!

De eerste stap in dit project is een groot onderzoek onder alle ondernemers, agrarisch en niet-agrarisch. De uitkomsten hiervan vormen de basis voor het vervolg.

 

Hieronder wat eerdere informatie over het project:

Als vereniging voelen we ons uiteraard zeer betrokken bij de toekomst van het gebied. In onze toekomstvisie hebben we daar een aantal ideeën over geformuleerd. Zie deze visie.

Om daar ook concreet aan bij te dragen hebben we het initiatief genomen om een project op te zetten waar we -een deel van- onze ideeën ook proberen waar te maken.

Concreet is het project er op gericht om ons gebied actiever te promoten, meer te laten zien wat een boeiende en gevarieerde collectie ondernemers er al zitten met een breed en interessant aanbod. Onderdeel daarvan is dat we ook actief ondernemers willen aantrekken om hier te wonen en te werken.  Een studie uit Groningen laat zien hoe belangrijk juist de kleine ondernemers zijn die verspreid in het buitengebied hun bedrijf hebben. Zie PDF, studie “Cottage Industries”.

Ons plan is in opbouw. Inmiddels ondersteunen zowel de gemeente Winterswijk als de stichting WCL dit project en staan achter de doelen. We zoeken samenwerking met kennisinstellingen voor inhoudelijke support, mogelijk een inspirerende opdracht voor een student (stage, scriptie, afstuderen). Hier de inhoudelijke beschrijving juni 2017.

In de avonden die Wim en Gea organiseren komt deze thematiek ook op informele wijze aan de orde, vanuit het idee dat de beste plannen naar boven komen als je de tijd neemt om eens rustig van gedachten te wisselen, zie de AGENDA.

Op deze pagina zullen we de nieuwe informatie plaatsen. Ieder die interesse heeft in dit thema, schroom niet om contact met ons te zoeken!
Vanuit het bestuur zijn Hans van der Kooij, Gea Boessenkool en Wim Korsten betrokken.