Over OBW

Actuele zaken

Gebiedsproces
Op dit moment (2022) loopt er een gebiedsproces in Winterswijk met als doel om vanuit het gebied met een plan naar Den Haag te gaan waarin eigen oplossingen worden aangedragen om de problematiek rondom stikstof, biodiversiteit, klimaat, droogte in combinatie met de toekomst van de agrarische sector en onze natuurgebieden (4x Natura 2000) in samenhang aan te pakken. Een stevige ambitie maar we geloven dat in dit gebied voldoende kennis en ervaring is om dit aan te kunnen en voldoende samenwerking tussen de verschillende branches.
Als OBW zijn we betrokken en dragen ons steentje bij!


OBW lid van DB WCL en bijdrage WCL 2.0

Sinds het najaar van 2021 maakt OBW ook deel uit van het DB (dagelijks bestuur) van Waardevol Cultuurlandschap Winterswijk. Een oude wens is daarmee vervuld! Hierdoor zijn we nog directer betrokken bij -en hebben invloed op- alles wat binnen WCL aan de orde komt en van belang is voor onze leden.

Samenwerking OBW – BSV – LTO 

In de zomer van 2021 hebben OBW, Buurtschappen Samen Vooruit (BSV) en LTO besloten om vaker contact te hebben over zaken die spelen in het gebied, en indien van toepassing, samen op te trekken. Een eerste, mooie voorbeeld was de Debatmiddag op 26 februari 2022 waar lokale politici gedebatteerd hebben over stellingen. Daardoor kregen kiezers een beter idee over hoe de partijen over het buitengebied denken!

Lopende projecten

‘Gebied zoekt’


Het project ‘Gebied zoekt Ondernemende Bewoners’ stimuleert nieuw gebruik van erven en boerderijen. Door splitsen en verbouwen, plaatsen van Tiny Houses, maken van werkruimtes en een mooie en duurzame inrichting van het erf ontstaan betaalbare kansen voor o.a. jongeren en jonge gezinnen. Maatwerk: elk erf is anders en elke bewoner zoekt eigenheid. Diversiteit, ofwel een gezonde mix, van de bevolkingsopbouw is de basis voor een gezonde toekomst van het gebied, behoud van voorzieningen, dynamiek en vitaliteit in het buitengebied, ook met behoud van de kwaliteit van de oorspronkelijke bebouwing en omliggend landschap!

 

Voor vragen ben je altijd welkom: secretaris@vereniging-obw.nl

Omgevingsvisie


OBW heeft in de periode vanaf 2015 intensief bijgedragen aan de nieuwe Omgevingsvisie Buitengebied Winterswijk. Belangrijk omdat de Omgevingsvisie -als opmaat voor het nieuwe bestemmingsplan- bepalend is voor wat er wel of niet aan plannen mag. Wij zagen al snel dat een goede Omgevingsvisie kansen biedt voor een vitale toekomst. En, helaas ook omgekeerd, een ‘ouderwetse’ visie maakt veel goeds onmogelijk!
Gelukkig is in december 2019 de Omgevingsvisie gemeenteraad breed aangenomen, veel van onze ideeën (bekijk ons onderzoek) zijn er in verwerkt!