Vereniging

Ondernemers
Buitengebied
Winterswijk

Ons Project: 'Buitengebied zoekt Bewoners'

Mooi wonen en ondernemen
vanuit huis of erf

Vereniging Ondernemers Buitengebied Winterswijk

De vereniging OBW is sinds 2012 dé vereniging voor alle ondernemers in het buitengebied van Winterswijk. OBW is actief betrokken bij alles wat van belang is voor de vitale toekomst van het gebied.

Visie/missie 

De liefde voor ons mooie buiten­gebied drijft ons! Het is niet alleen mooi maar voor­al ook een fijn gebied om wonen en werken te combi­neren. Onder­nemende en betrok­ken be­woners: dat zijn we zelf en dat zijn onze leden. We zetten ons in om kan­sen voor een gezon­de en vitale toe­komst te reali­seren en bedrei­gingen af te wenden.
Als vereniging zorgen we voor: 

 • Ontmoetingen tussen leden d.m.v. thema-avonden en bedrijfs­bezoeken
 • Zaken onderzoeken en aan­pakken, initiatief tonen
 • Op alle mogelijke plekken vertegen­woordigd zijn en onze belangen be­hartigen (gemeente, overheid, an­dere belangen­verenigingen)
 • Leden informeren over ont­wikke­lingen

  Denk mee over de toekomst van ons buitengebied!

  Het project ‘Buitengebied zoekt Be­woners’ stimu­leert nieuw gebruik van erven en boer­de­rijen. Door splits­en en ver­­bou­wen, plaat­sen van Tiny Houses, maken van werk­­ruimtes en een mooie en duu­r­zame in­richting van het erf ont­staan betaal­­bare kansen voor o.a. jonge­ren en jonge ge­­zinnen. Maat­­werk: elk erf is anders en elke bewoner zoekt eigen­­heid. Diver­­siteit, ofwel een ge­zon­de mix, van de be­volkings­­opbouw is de basis voor een gezon­de toe­komst van het gebied, behoud van voor­zie­ningen, dyna­­miek en vitali­­teit in het buiten­­gebied, ook met be­­houd van de kwali­­teit van de oor­­s­pronkelijke be­­bouwing en om­­lig­gend landschap!

  Onze vereniging bestond in 2022 10 jaar en dat hebben we gevierd op zaterdag 18 juni 2022. Met een feestelijke bijeenkomst met verrassende muziek, hapjes, drankjes, met een zeer inspirerende spreker (Esther Ruesen), er was tijd om te netwerken, elkaar te ontmoeten en bij te praten!

  Het jubileumfeest afgelopen zaterdag was zeer geslaagd. Alle gasten genoten én droegen actief bij aan een inspirerend OBW-jubileumprogramma. De muzikale ondersteuning door Willem en Yolanda benadrukte het feestelijk karakter. Proost!

  Klik op onderstaande link om de nieuwsbrief over het evenement te bekijken:

  Themabijeenkomst ter afsluiting van het jubileumjaar op 17 november 2022

  Op donderdag 17 november 2022 was de afsluiting van ons Jubileumjaar, we waren te gast bij Theater Astoria.

  In deze bijzondere setting kwam het actuele thema “Burgers-boeren-buitenlui …een kloof? Of gewoon een verschil?” aan de orde.

  Het bijzondere verhaal van de ondernemende familie De Vries die het pand op een nippertje van de sloop redde en het met veel passie en liefde terug in de historische staat bracht met vele stappen/drempels is een herkenbaar ondernemerstraject.

  Na een korte rondleiding eindigden we op het prachtige balkon waar we onder het genot van een hapje en een drankje gezellig konden netwerken

  Kortom, een geslaagde avond.