Onze netwerken

Wij vinden het belangrijk om met zoveel mogelijk partijen contact te onderhouden en samenwerking te zoeken daar waar het onze belangenbehartiging versterkt. Onder andere :  

 

 • 100procent Winterswijk https://www.100procentwinterswijk.nl/

  100% winterswijk bedenkt en verzorgt alle marketing en promotie voor Winterswijk als plaats om te recreëren, wonen en werken. Alle relevante lokale organisaties participeren hierin, ook OBW.

 • ABHCity https://www.abhcity.nl/

  ABHCity is de vereniging voor belangenbehartiging van alle centrumwinkeliers in Winterswijk.

 • BSV https://www.buurtschappenwinterswijk.nl/

  De acht buurtschappen in het buitengebied van Winterswijk hebben allen een eigen vereniging. BSV is de overkoepelende organisatie van de buurtschapsverenigingen.

 • Gemeente Winterswijk https://www.winterswijk.nl/

  Met de gemeente hebben we intensief contact, zowel met de wethouder die over het buitengebied gaat als met de verschillende afdelingen zoals economie en ruimtelijke ontwikkeling. Vanuit economie is Bert Roeterdink onze vaste contactpersoon die ook bij onze bestuursvergaderingen is. Verder zijn alle lijnen kort en direct.

 • Koninklijke Horeca Winterswijk https://aanmelden.khn.nl/winterswijk

  De lokale afdeling van Koninklijke Horeca Nederland behartigt de belangen van haar leden horecaondernemers. Ze zijn gesprekspartner voor de gemeente waar het gaat om horecagerelateerde zaken.

 • LTO Oost Achterhoek https://www.ltonoord.nl/afdeling/oost-achterhoek

  LTO is een van de grote organisaties van agrariërs in Nederland. Voor zaken die in Winterswijk spelen zijn de lokale vertegenwoordigers en bestuurders een belangrijk aanspreekpunt.

 • Marktvereniging http://www.markt-winterswijk.nl/

  Deze vereniging behartigt de belangen van de markt in Winterswijk.

 • Owin https://www.owin.nl/

  De Ondernemerskring Winterswijk, OWIN, is de organisatie voor het -iets grotere- bedrijfsleven in Winterswijk.

 • Waardevol Cultuurlandschap Winterswijk https://www.wclwinterswijk.nl/

  WCL is de organisatie die zich inzet voor behoud en ontwikkeling van ons waardevolle landschap. Alle partijen die en belang hebben in of een rol spelen in het buitengebied zijn vertegenwoordigd. 

 • VREWIN is een ondernemersvereniging grensoverschrijdend waarbij alle ondernemersverenigingen van Winterswijk en Vreden zijn aangesloten.
  Doelen zijn:
  – Netwerken over de grens (Ken je buurman)
  – Informeren m.b.t. evenementen
  – Samenwerken zonder grenzen