Over OBW

Activiteiten belangenbehartiging

De OBW hecht eraan om met zoveel mogelijk relevante partijen samen te werken en is ook vertegenwoordigd in diverse organisaties:

Gemeente Winterswijk

  • Vaste contactmomenten met wethouder
  • Vaste relatie met de beleidsadviseur economie
  • Vast overleg met afdeling Ruimtelijke Ordening
  • Lid groep overleg economie/maatregelen ondersteuning ondernemers corona
  • Directe incidentele contacten met alle relevante ambtenaren en college indien nodig

Waardevol Cultuurlandschap Winterswijk

Vrewin een ondernemersvereniging grensoverschrijdend waarbij alle ondernemersverenigingen van Winterswijk en Vreden zijn aangesloten

 Lid van 100% Winterswijk, ook vaste contactmomenten

Lid overleg keurmerk veilig wonen en werken

Het Bestuur van OBW

Het bestuur van Vereniging OBW bestaat uit de volgende personen.
Voor meer informatie zie ook hun website én de ledenpagina’s.

Voorzitter, secretaris en penningmeester vormen samen het dagelijks bestuur van de vereniging.

 

Kosten lidmaatschap

De jaarlijkse contributie bedraagt €60,00
De vereniging OBW is niet BTW plichtig.

Lid worden? 

Iedere ondernemer wonend of werkzaam in het buitengebied van Winterswijk kan lid worden van de Vereniging OBW.
Vul onderstaand contactforumulier in of neem contact op met de secretaris.

Vereniging Ondernemers Buitengebied Winterswijk (OBW) is bereikbaar via haar secretaris:
Rob van Dam, secretaris@vereniging-obw.nl

Postadres: 
Secretariaat Vereniging OBW, t.a.v. tavRob van Dam
p/a Kobstederweg 13 |  7113 AA Winterswijk-Henxel

Heeft u vragen of opmerkingen over de website, mail naar webmaster@vereniging-obw.nl