Over OBW

Activiteiten belangenbehartiging

De OBW hecht eraan om met zoveel mogelijk relevante partijen samen te werken en is ook vertegenwoordigd in diverse organisaties:

Gemeente Winterswijk

  • Vaste contactmomenten met wethouder
  • Vaste relatie met de beleidsadviseur economie
  • Vast overleg met afdeling Ruimtelijke Ordening
  • Directe incidentele contacten met alle relevante ambtenaren en college indien nodig

Waardevol Cultuurlandschap Winterswijk

Vrewin een ondernemersvereniging grensoverschrijdend waarbij alle ondernemersverenigingen van Winterswijk en Vreden zijn aangesloten

Lid van 100% Winterswijk, ook vaste contactmomenten

Lid overleg keurmerk veilig wonen en werken

Het Bestuur van OBW

Het bestuur van Vereniging OBW bestaat uit de volgende personen.
Voor meer informatie zie ook hun website én de ledenpagina’s.

Voorzitter, secretaris en penningmeester vormen samen het dagelijks bestuur van de vereniging.

 

Kosten lidmaatschap

De jaarlijkse contributie bedraagt €75,00
De vereniging OBW is niet BTW plichtig.

Iedere ondernemer wonend of werkzaam in het buitengebied van Winterswijk kan lid worden van de Vereniging OBW.

 

Lid worden? Vul hier het aanmeldformulier in

Inschrijving is alleen mogelijk voor ondernemers/agrariërs die hun bedrijf in het buitengebied van Winterswijk hebben, of woonachtig zijn in het buitengebied van Winterswijk (met bedrijf elders). Lidmaatschap is persoonlijk. Het e-mail adres wordt alleen gebruikt voor correspondentie m.b.t. de vereniging, en wordt niet aan derden verstrekt.

Vereniging Ondernemers Buitengebied Winterswijk (OBW) is bereikbaar via haar secretaris:
Rob van Dam, secretaris@vereniging-obw.nl

Postadres:
Secretariaat Vereniging OBW, t.a.v. Rob van Dam
p/a Hortensialaan 19 | 7101 XC Winterswijk

Heeft u vragen of opmerkingen over de website, mail naar webmaster@vereniging-obw.nl