Vereniging OBW

omgevingsvisie nieuws juni 2019

Er is weer leven in de brouwerij rond de omgevingsvisie. Er is recent een concept-tekst aan OBW, BSV en LTO verstrekt om te beoordelen. Dit oordeel viel helaas negatief uit. Het concept bleek dan ook erg verouderd en weinig van de ontwikkelingen sinds voorjaar 2018 waren verwerkt. Hier maken we geen woorden meer aan vuil. […]

Lees verder…

Omgevingsvisie richting definitief!

De nieuwe omgevingsvisie buitengebied, weet u nog? Na een langere periode waarin er weinig leek te gebeuren komen we nu in een belangrijke fase. In 2019 zal over de definitieve tekst worden besloten. Uw mening geven: Er zijn op 21 en op 23 januari dialoogbijeenkomsten. Opgeven is noodzakelijk, uiterlijk 13 januari. Zie bijgaande brief van […]

Lees verder…

Omgevingsvisie nu in laatste fase vaststelling

Op 24 maart is er een informatieavond geweest waar de gemeente de tussenstand in het proces om te komen tot een nieuwe omgevingsvisie heeft gepresenteerd. Wat is dat ook weer, en wat is het belang? De omgevingsvisie wordt een door de raad bekrachtigd document waar vrij exact voor het buitengebied beschreven staat wat wenselijk en […]

Lees verder…

OBW en Winterswijk Marketing starten samenwerking

Op voorstel van het bestuur is op de algemene ledenvergadering van harte ingestemd met een voorstel om een vaste samenwerkingsrelatie met Winterswijk Marketing aan te gaan. Op 1 maart bezochten we hen in het oude Raadhuis. In een uitgebreide presentatie werd de activiteiten en plannen van Winterswijk Marketing uit de doeken gedaan. Niet te onderschatten […]

Lees verder…

Samenwerking Vreden-Winterswijk in het nieuws, ook een succes voor de OBW!

Bijgaand artikel laat zien dat de samenwerking die tussen Vreden en Winterswijk ontstaan is zo opvalt dat zelfs de Nederlandse consul in Düsseldorf geïnteresseerd is, zich ter plaatse geïnformeerd heeft en lovende woorden sprak. Een opsteker voor allen die zich hard hebben ingezet om deze samenwerking vorm te geven. Vanuit de OBW heeft Patrich Terbraak […]

Lees verder…

Project OBW: De dynamische aantrekkingskracht van het buitengebied!

Om zelf ook actief betrokken te zijn bij het werken aan een goede toekomst voor het gebied start de vereniging met het project: De dynamische aantrekkingskracht van het buitengebied! In dit project willen we op praktische wijze handen en voeten geven aan de eerder geformuleerde toekomstvisie. […]

Lees verder…