Op woensdag 11 januari 2023 is in Winterswijk door de leden van het Bestuurlijk Gebiedsteam de intentieovereenkomst met startnotitie getekend. Dit nadat deze intentie ook door het Gemeente Bestuur van Winterswijk, Waterschap als ook de Provincie goed gekeurd was.

In de loop van dit jaar is het de bedoeling dat de Minister van Landbouw en Visserij naar Winterswijk komt en ook deze intentieovereenkomst mede ondertekend.

Samen de schouders eronder voor een Vitaal Platteland in Winterswijk. Nu officieel met een handtekening onder onze intentieovereenkomst.
Jan Bent is ondertekenaar namens de WCL en de OBW.

We werken toe naar een gebiedsplan voor een economisch, sociaal en ecologisch toekomstperspectief voor de agrariërs, ondernemers en bewoners in ons prachtige buitengebied.

Een ingewikkelde klus, want we moeten rekening houden met onze omgeving en de verschillende opgaven. Zoals stikstof, klimaatadaptatie, waterhuishouding in het gebied, waterkwaliteit, biodiversiteit, enz.

Niet alles kan. Dat vraagt keuzes.

Voor de mensen die er wonen en werken en voor de toekomst van ons buitengebied.