Vereniging OBW

Onderzoek

Onderzoek ondernemerschap.

In de maanden april en mei van 2018 heeft de vereniging OBW een groot onderzoek onder alle (agrarische- en niet agrarische) ondernemers in het buitengebied van Winterswijk gehouden. Er zijn ruim 800 ondernemers benaderd. 240 hebben de vragenlijst ingevuld, een score van 29%, een hoge respons!

Als vereniging voor ondernemers in het buitengebied zijn we erg betrokken bij de ontwikkelingen in het gebied. Het platteland is in verandering. De agrarische sector is erg in beweging, er vestigen zich steeds meer niet-agrarische ondernemers. Er is afname van het aantal agrarische bedrijven. Zijn we een krimpgebied, zo ja: in welke mate en welke gevolgen heeft dat? Waar liggen kansen en bedreigingen? Ook zijn wij intensief betrokken bij de nieuwe omgevingsvisie:  waar willen we heen met ons gebied, wat willen we stimuleren en wat juist niet?

Met plezier delen we de resultaten met u in de vorm van dit verslag.

klik hier voor het verslag: Onderzoeksverslag Buitengebied Winterswijk

Hier ook het persbericht van de presentatie aan wethouder Elferdink: persbericht

Ook verscheen hierover een artikel in de Gelderlander: artikel

Meer informatie.
Voor wie wil zijn ook de ruwe gegevens van het onderzoek beschikbaar, als aanvulling op het onderzoeksverslag:

NB: de vraagnummering in het verslag wijkt af van de nummering in de ruwe gegevens en de vragenlijst. Zie hier een eenvoudige tabel om zoeken te vergemakkelijken.

Vraagnummering

OBW onderzoek vragenlijst zoals gebruikt

OBW onderzoek alle deelnemers met opmerkingen

OBW onderzoek agrarisch deelnemers met opmerkingen

OBW onderzoek niet-agrarisch deelnemers met opmerkingen