Oproep namens WUh – Kluspunt

Het Kluspunt is opgezet door de WUh (Winterswijkse Uitdaging) en bestaat uit twee coördinatoren, Mandy en Malon en acht vrijwilligers. Deze vrijwilligers doen klusjes bij inwoners die dat op de één of andere manier zelf niet kunnen. Onder klusjes wordt verstaan: Onderhoud van een tuin, lamp verwisselen, iets aan de muur ophangen, kast in elkaar zetten enz enz. Waren het een jaar geleden allemaal kleine klussen, momenteel is er een tendens dat de klusjes klussen worden.

 

De werkwijze is als volgt:
Mandy of Malon doen de intake van aanstaande gebruikers. Zij gaan daarvoor bij een aanstaande gebruiker op huisbezoek. Zij bepalen dan éénmalig of iemand wel of niet voor ondersteuning in aanmerking komt. Hierbij doen wij geen inkomens-check. In onze beleving moet namelijk iedereen die hulp nodig heeft geholpen kunnen worden. De klussers ontvangen van de gebruikers een kleine vergoeding. Startkosten € 2,50 daarnaast per uur € 1,50.

 

Momenteel zijn de klussers erg druk, gemiddeld doen we 15 klussen per week.

De vraag is of er bedrijven/organisaties binnen het netwerk van OBW bereid zijn om personeel aan het Kluspunt uit te lenen, waarbij dan een personeelslid een klusje, onder werktijd, bij iemand thuis uitvoert. Daarnaast zou er, in onze beleving, een combinatie tussen personeelslid en een vrijwilliger mogelijk moeten zijn. Het moge duidelijk zijn dat het personeelslid in kwestie in het bezit van een VOG moet zijn. Wij kunnen de VOG voor het personeelslid aanvragen. 

 

Graag vernemen we of er in jullie OBW-netwerk bedrijven en organisaties zijn die samen met ons deze uitdagingen aan willen gaan.

 

Met vriendelijke groet,

WUh Winterswijk

Harrie Garritsen
E-mail. : info@winterswijkseuitdaging.nl

Tel. Nr.: 0543 200026