Home OBW

  • Omgevingsvisie vastgesteld, nu verder!

     Het Ontwikkelbedrijf   2017-07-06T10:34:38+00:000000003831201707   OBW nieuws  

    Het is al weer een tijdje stil. Op 23 maart is de startnotitie Omgevingsvisie vastgesteld in de gemeenteraad. Het besluit is genomen in een goede sfeer. De tekst is de laatste periode op een aantal punten sterk verbeterd, de samenwerking tussen gemeente en o.a. ons als OBW erg constructief. De vervolgstap wordt de uitwerking richting definitieve omgevingsvisie en vooral het verder vormgeven van de ingezette samenwerking. Bij de gemeente is de wisseling van de betrokken ambtenaren een probleem en voor ons een punt van zorg ten aanzien van de continu├»teit. Arjen Vedder is vervangen door Marnix Meijer, die inmiddels al weer een andere baan heeft, en hij is weer vervangen door Vincent Brus. Als OBW gaan we er van uit dat we kort na de zomervakantie met wethouder Gert Jan te Gronde en Vincent Brus om de tafel gaan om het zo goed ingezette proces van samenwerking voort te zetten. Want uiteindelijk gaat het om met elkaar concrete doelen voor het gebied bereiken, en kansen scheppen voor een vitale toekomst van het gebied!      

  • Omgevingsvisie naar gemeenteraad

     Het Ontwikkelbedrijf   2017-02-28T19:37:53+00:000000005328201702   OBW nieuws  

    De tekst voor de startnotitie Omgevingsvisie is door het college vastgesteld en gaat nu "de politiek" in voor de besluitvorming. Woensdag 8 maart commissievergadering Ruimte. Hier wordt de tekst besproken. Op deze avond kan nog "ingesproken worden". Als OBW zullen we hier in elk geval gebruik van maken. Deze week bereiden we ons standpunt voor. Je kan altijd contact met ons opnemen als je hierover vragen of opmerkingen hebt! Donderdag 23 maart Gemeenteraadsvergadering. In deze vergadering neemt de gemeenteraad een besluit over de startnotitie. Beide vergaderingen in het Oude Raadhuis, aanvang 19.30 uur. De avonden zijn openbaar toegankelijk. Zorg dat je er bij bent, het is belangrijk voor onze toekomst. Stukken inzien? klik hier.    

Vereniging OBW, Ondernemers Buitengebied Winterswijk
Voor belangenbehartiging en een sterk netwerk om bij te willen horen!
Interesse om lid te worden? Klik hier.
Voor meer nieuws van de vereniging, klik hier.
Voor meer nieuws van en voor leden zelf, klik hier.
Alle informatie over de vereniging vindt u onder de pagina praktisch.