Home OBW

  • Omgevingsvisie naar gemeenteraad

     Het Ontwikkelbedrijf   2017-02-28T19:37:53+00:000000005328201702   OBW nieuws  

    De tekst voor de startnotitie Omgevingsvisie is door het college vastgesteld en gaat nu "de politiek" in voor de besluitvorming. Woensdag 8 maart commissievergadering Ruimte. Hier wordt de tekst besproken. Op deze avond kan nog "ingesproken worden". Als OBW zullen we hier in elk geval gebruik van maken. Deze week bereiden we ons standpunt voor. Je kan altijd contact met ons opnemen als je hierover vragen of opmerkingen hebt! Donderdag 23 maart Gemeenteraadsvergadering. In deze vergadering neemt de gemeenteraad een besluit over de startnotitie. Beide vergaderingen in het Oude Raadhuis, aanvang 19.30 uur. De avonden zijn openbaar toegankelijk. Zorg dat je er bij bent, het is belangrijk voor onze toekomst. Stukken inzien? klik hier.    

  • Omgevingsvisie in eindfase

     Het Ontwikkelbedrijf   2016-12-22T15:11:52+00:000000005231201612   OBW nieuws  

    Deze maand heeft de gemeente de reacties verwerkt. Alle indieners hebben een eigen reactie  ontvangen, en er is een nieuwe concept tekst gemaakt. Wij zijn verheugd dat de gemeente zich tot het uiterste heeft ingespannen om de visie, vragen en opmerkingen van OBW serieus te nemen en waar mogelijk mee te nemen. Duidelijk zal ook zijn dat onze zorgen rond het handhaven van het wooncontingent nog grotendeels bestaan. We realiseren ons dat dit beleid is dat niet maar ten dele door de gemeente wordt vastgesteld. Voor ons is het laatste woord hier nog niet over gesproken, maar eerst gaan we begin januari nog een keer in gesprek met Arjen Vedder en Gert-Jan te Gronde. Medio februari zal de behandeling in de Gemeenteraad zijn. Voor alle stukken, klik hier.        

Vereniging OBW, Ondernemers Buitengebied Winterswijk
Voor belangenbehartiging en een sterk netwerk om bij te willen horen!
Interesse om lid te worden? Klik hier.
Voor meer nieuws van de vereniging, klik hier.
Voor meer nieuws van en voor leden zelf, klik hier.
Alle informatie over de vereniging vindt u onder de pagina praktisch.