Home OBW

  • Omgevingsvisie in eindfase

     Het Ontwikkelbedrijf   2016-12-22T15:11:52+00:000000005231201612   OBW nieuws  

    Deze maand heeft de gemeente de reacties verwerkt. Alle indieners hebben een eigen reactie  ontvangen, en er is een nieuwe concept tekst gemaakt. Wij zijn verheugd dat de gemeente zich tot het uiterste heeft ingespannen om de visie, vragen en opmerkingen van OBW serieus te nemen en waar mogelijk mee te nemen. Duidelijk zal ook zijn dat onze zorgen rond het handhaven van het wooncontingent nog grotendeels bestaan. We realiseren ons dat dit beleid is dat niet maar ten dele door de gemeente wordt vastgesteld. Voor ons is het laatste woord hier nog niet over gesproken, maar eerst gaan we begin januari nog een keer in gesprek met Arjen Vedder en Gert-Jan te Gronde. Medio februari zal de behandeling in de Gemeenteraad zijn. Voor alle stukken, klik hier.        

  • Inspraakreactie omgevingsvisie mogelijk tot 26 augustus

     Het Ontwikkelbedrijf   2016-08-19T10:48:37+00:000000003731201608   OBW nieuws  

    De procedure om te komen tot de nieuwe omgevingsvisie is aangepast. Bespreking in de gemeenteraad is voorzien medio november. Ieder die dat wenst kan komende week nog een eigen reactie geven, zie de gemeentepagina. Als vereniging OBW maken we ons serieuze zorgen over het concept dat er nu ligt. We hebben  met de BSV (de buurtschappen) en de LTO (landbouw) een gezamenlijke reactie ingediend. Zie hier de tekst. Ook hebben we als vereniging gereageerd. Zie hier voor deze tekst. We hopen dat met deze inbreng een goede inhoudelijke discussie met de gemeente ontstaat, met als uiteindelijk resultaat een nieuwe omgevingsvisie die kansen schept voor een vitale en gezonde toekomst! Heeft u vragen of opmerkingen? Laat het ons weten!            

Vereniging OBW, Ondernemers Buitengebied Winterswijk
Voor belangenbehartiging en een sterk netwerk om bij te willen horen!
Interesse om lid te worden? Klik hier.
Voor meer nieuws van de vereniging, klik hier.
Voor meer nieuws van en voor leden zelf, klik hier.
Alle informatie over de vereniging vindt u onder de pagina praktisch.