Vereniging OBW

Onderzoek

Eigen onderzoek ondernemerschap buitengebied. Eind deze week (rond 13 april) krijgen alle ondernemers in het buitengebied een brief met het verzoek om mee te doen aan een enquête. Dit onderzoek is een initiatief van vereniging OBW, in goed overleg en samenwerking met de gemeente Winterswijk en WCL. Er worden meer als 800 ondernemers benaderd, agrarisch […]

Lees verder…

Omgevingsvisie

Omgevingsvisie. Nadat het een tijd stil is geweest is er weer volop activiteit. Gerard Overkamp is inmiddels bij de gemeente de verantwoordelijke man hiervoor. 8 februari jl. is er een informatieavond geweest. Daar bleek dat de nieuwe omgevingsvisie meer op kwaliteit gaat sturen, wat interessante gevolgen heeft, positief en lastig. De presentatie van deze avond: […]

Lees verder…

Omgevingsvisie vastgesteld, nu verder!

Het is al weer een tijdje stil. Op 23 maart is de startnotitie Omgevingsvisie vastgesteld in de gemeenteraad. Het besluit is genomen in een goede sfeer. De tekst is de laatste periode op een aantal punten sterk verbeterd, de samenwerking tussen gemeente en o.a. ons als OBW erg constructief. De vervolgstap wordt de uitwerking richting […]

Lees verder…

Omgevingsvisie naar gemeenteraad

De tekst voor de startnotitie Omgevingsvisie is door het college vastgesteld en gaat nu “de politiek” in voor de besluitvorming. Woensdag 8 maart commissievergadering Ruimte. Hier wordt de tekst besproken. Op deze avond kan nog “ingesproken worden”. Als OBW zullen we hier in elk geval gebruik van maken. Deze week bereiden we ons standpunt voor. […]

Lees verder…

Omgevingsvisie in eindfase

Deze maand heeft de gemeente de reacties verwerkt. Alle indieners hebben een eigen reactie  ontvangen, en er is een nieuwe concept tekst gemaakt. Wij zijn verheugd dat de gemeente zich tot het uiterste heeft ingespannen om de visie, vragen en opmerkingen van OBW serieus te nemen en waar mogelijk mee te nemen. Duidelijk zal ook […]

Lees verder…

Inspraakreactie omgevingsvisie mogelijk tot 26 augustus

De procedure om te komen tot de nieuwe omgevingsvisie is aangepast. Bespreking in de gemeenteraad is voorzien medio november. Ieder die dat wenst kan komende week nog een eigen reactie geven, zie de gemeentepagina. Als vereniging OBW maken we ons serieuze zorgen over het concept dat er nu ligt. We hebben  met de BSV (de […]

Lees verder…

Omgevingsvisie nu in laatste fase vaststelling

Op 24 maart is er een informatieavond geweest waar de gemeente de tussenstand in het proces om te komen tot een nieuwe omgevingsvisie heeft gepresenteerd. Wat is dat ook weer, en wat is het belang? De omgevingsvisie wordt een door de raad bekrachtigd document waar vrij exact voor het buitengebied beschreven staat wat wenselijk en […]

Lees verder…

OBW en Winterswijk Marketing starten samenwerking

Op voorstel van het bestuur is op de algemene ledenvergadering van harte ingestemd met een voorstel om een vaste samenwerkingsrelatie met Winterswijk Marketing aan te gaan. Op 1 maart bezochten we hen in het oude Raadhuis. In een uitgebreide presentatie werd de activiteiten en plannen van Winterswijk Marketing uit de doeken gedaan. Niet te onderschatten […]

Lees verder…

Samenwerking Vreden-Winterswijk in het nieuws, ook een succes voor de OBW!

Bijgaand artikel laat zien dat de samenwerking die tussen Vreden en Winterswijk ontstaan is zo opvalt dat zelfs de Nederlandse consul in Düsseldorf geïnteresseerd is, zich ter plaatse geïnformeerd heeft en lovende woorden sprak. Een opsteker voor allen die zich hard hebben ingezet om deze samenwerking vorm te geven. Vanuit de OBW heeft Patrich Terbraak […]

Lees verder…